Bezpečnostní folie

Bezpečnostní fólie na sklo je většinou čirá, naprosto průhledná a při kvalitně provedené instalaci na skle téměř nepostřehnutelná. Propustnost světla se pohybuje kolem 90 %. Speciální úprava povrchu těchto okenních fólií zaručuje zvýšenou odolnost proti poškrábání. Díky určitým tepelněizolačním vlastnostem zamezují bezpečnostní fólie na sklo i úniku energie přes prosklené plochy o cca 8 až 13 %. Kvalitní bezpečnostní okenní fólie nejenom chrání, ale jsou i samy odolné proti UV záření, mají houževnatou a časově stabilní lepicí vrstvu, neodtrhávají se a nežloutnou. V naší nabídce jsou reprezentovány typy SCL SR PS 12, SCL SR PS 8, SCL SR PS 7 a SCL SR PS 4.

Bezpečnostní okenní fólie zpomaluje i šíření požáru. Má vysokou odolnost proti teplu a vykazuje samozhášecí efekt. Nechráněné prosklené plochy žárem mnohem rychleji popraskají, střepy se vysypou a průvan mezi vzniklými otvory podporuje požár. V zahraničí bývají fólie na sklo speciálně testovány a připouštěny i k úpravě skel na protipožární.

Další vynikající vlastností okenní fólie je ochrana proti UV záření. Zatímco běžné sklo většinu UV spektra propouští, bezpečnostní okenní fólie až o 99 % omezují průnik spektrálních složek slunečního záření v pásmu UV. Tyto složky působí značné finanční škody, zejmená obchodníkům na vystaveném zboží. Vyblednutím barev trpí látky, oděvy, kožené zboží. V domácnostech jsou obdobně postiženy záclony, závěsy, koberce či nábytek. Použití okenních fólií přináší tedy i několikanásobně větší stabilitu barev, jak jednoznačně prokazují v zahraničí prováděné zkoušky, založené na porovnání chráněných a nechráněných vzorků referenční modré barvy.

Ovšem pozor! Nejenom UV záření se podílí na vyblednutí barev. Spolupůsobí také intenzita světelného záření, teplota, vzdušná vlhkost, struktura materiálu i kvalita samotných barev.

Bezpečnostní okenní fólie instalovaná na okna (na sklo) dostatečné tloušťky, může sloužit jako mechanická zábrana:

  • zpomalující postup pachatele do objektu, obdobně jako mříže

  • zamezující prohození cizích předmětů, ať už se jedná o pevná tělesa typu kámen, dlažební kostka nebo zápalné látky a výbušniny

  • chránící proti účinkům tlakové vlny při explozi

Bezpečnostní fólie na sklo může zabránit zničení předmětů i ve výkladních skříních krytých mřížemi.

Dalším příznivým účinkem bezpečnostní okenní fólie je ochrana proti vysypání střepů po rozbití skla. Po úderu do skleněné tabule opatřené bezpečnostní fólií na sklo se sice objeví praskliny v četnosti úměrné síle úderu, ale popraskané sklo zůstává nalepeno na fólii. Nehrozí vysypání střepů a pořezání osob. Potřeba přesklení není akutní.

Název fólie Stupeň zatmavení Přenos sluneční energie v % Odraz sluneční energie v% Absorpce sluneční energie v% Tloušťka fólie bez lineru v µ
SCL SR PS 4 čirá 78 8 14 117
SCL SR PS 7 čirá 78 8 14 193
SCL SR PS 8 čirá 78 8 14 224
SCL SR PS 11 čirá 77 8 15 299